Liljevisan

1977 startades på initiativ av tusenkonstnären Rolf "Offe" Söderling (5.4.1933 -2.5.2000) en Visfest ”Dikt och Ton” i Liljendal. Offe, själv känd i bygden som textmakare och revyförfattare, verkade som programvärd ända till slutet av 1990-talet då namnet ändrades till nuvarande Liljevisan. Efter hans bortgång har Visans Vänner i Östnyland verkat som arrangör.
På fotot på framsidan
sjunger Carina Fredriksson till Arno Kantolas ackompanjemang.